Om mig

  

 Jag drivs av att få vara en del av att människor utvecklas, får möjlighet att bli mer det de vill  och kan vara.
Som bildpsykoterapeut är jag med när klienter utveckas, lär känna sig själv bättre, kommer till acceptans och får nya strategier för att hantera sin situation och färbättrar sitt  mående.
Känslor uttrycks, regleras och förstås.
 Ibland handlar det om att bara få vara, vila i här och nu för att återfå kraft.
Som konstutövare vill jag visa på tillstånd, frågeställningar och sanningar jag själv är uppfylld av, brottas med och ibland är det betydligt enklare än så,det ger glädje eller något är vackert!

I början av 2000-talet, började jag arbeta med rehabilitering och stressrelaterad problematik på privat rehabilitering. 
 2004 bytte jag arbetsplats och fick fokus än mer på det arbetsrelaterade. Jag började arbeta med företagshälsovård.
Förebyggande hälsovård, rehabilitering och arbetsrelaterad hälso- och sjukvård.
Intresset för stressrelaterad problematik och psykisk ohälsa finns kvar och har med åren fördjupats.
Efter många år inom företagshälsovård med många enskilda samtal med människor i hälsokonsultationer, hälsoprofiler, hälsosamtal och hälsocoachning bestämde jag mig för att ta nästa steg, få fler redskap att möta och vara människor behjälpliga med.
Under 2014 – 2017 gick jag en bildpsykoterapeutisk utbildning. 
 2017-2019 arbetade jag som samtalsterapeut/beteendevetare inom företagshälsovård.
Sedan 2019 arbetar jag som familjebehandlare och samtals- bildterapeut  inom specialistpsykiatrin.

Tiden går, det är snart 5 år sedan jag tog emot de första klienterna  för bildterapi och samtalsterapi i ateljé Matteus

Utbildningar
 2014-2017 Bildpsykoterapeututbildning med grundläggande integrativ psykoterapiutbildning (steg 1), Bildterapi Institutet Niarte, Brevens Bruk
 2006-2008 Företagssköterskeutbildning, Örebro Universitet, Örebro
 1990-1993 Sjuksköterskeutbildning, Skaraborgs Vårdhögskola/Skövde Högskola, Skövde 

Urval kurser i arbetslivet:
Interpersonell terapi IPT B-kurs 2021
Interpersonell terapi IPT A-kurs 2020
Manualbaserad bildterapi på fenomenologisk grund 2020
ACT kurs 2019
Compassionfokuserad terapi  CFT kurs 1 och 2, 2018 
15-metoden- behandling vid riskbruk alkohol 2016,
Rehabkoordinatorutbildning 2010 

 
2009-2011 Grundkurs i själavård del 1-3, Kristna själavårdsinstitutet, KRIS
 
2006 Akvarellkurs med Kerstin Sundbaum, Hällekis (för mig en förlösande kurs, efter många års uppehåll var jag åter målande!)
2007 Akvarellkurs Kerstin Sundbaum, Hällekis
2008 Akvarellkurs med Monica Månsson, Hindås
2009 Falkenberg Konstskola Nya Ateljén, konstutbildning 1 termin, Falkenberg
2013 Akvarellkurs, enskild handledning/coachning med Monica Månsson, Hindås
2013-2014 terminskurser med Monica Månsson, Hindås
 
Utställningar

I eget galleri under Vårrundan Kinnekulle 
 2008, 2009, 2010, 2012, 2013,2014 och 2018.

Växthuset Hellekis säteri, Hällekis och Connys kalaskök,Skara båda 2009
Betaniakyrkan, Skara
Korskyrkan Götene 2016

Kontakta mig

Ulrika Matteusson
Bildpsykoterapeut,
grundutbildad i psykoterapi (steg 1)
samtalsterapeut, leg sjuksköterska, familjebehandlare och konstutövare

Ateljé Matteus
Ledsjö Stengårdsslätten
53392 Lundsbrunn
0722-25 52 13
ulrika@ateljematteus.se


 

0722-25 52 13


Ateljé Matteus
Ledsjö Stengårdsslätten
53392 Lundsbrunn