Torp uthyres

Vi har ett torp ute i skogen, som funnits i släkten i generationer. Det är byggt direkt på hälleberget i slutet av 1800-talet. Gösta som var den siste bofasta i torpet bodde här fram till 1987, han brukade marken runt torpet och höll med djur i ladugården.
Det finns inte alla bekvämligheter men du har ändå tillgång till det du behöver.
I avskildhet och enkelheten finner du frid för själen, lugn och ro. Du hinner tänka färdigt, det finns tid att samtala med varandra.
 Du kan sitta och vänta på att kaffet ska koka på järnspisen och lyssna på eldens sprakande.
Torpet ligger i kanten av Klyftamon. Om du vill, snörar du på dig kängorna och ge dig ut på vildmarksvandring.

Klyftamon är ett större skogsområde med ett 413 ha stort naturreservat, en nära orörd vildmark med få vägar. Karaktäristiskt för området är stora områden med magra hällmarkstallskogar och en mosaik av skog och myrmark. I området leker tjädern.

Det var vid Baltiska issjöns tappning då enorma vattenmassor bröt förbi Nordbillingen och flöt ut över Klyftamon som landskapet fick sin form med kalspolade hällar och väldiga områden med rullstensblock. En inte så känd vildmark mitt i det västgötska odlingslandskapet.

Renovering av torpet pågår.
Det är inte tillgängligt för uthyrning under 2021.

 

Kontakta mig

Ulrika Matteusson
Bildpsykoterapeut,
grundutbildad i psykoterapi (steg 1)
samtalsterapeut, leg sjuksköterska, familjebehandlare och konstutövare

Ateljé Matteus
Ledsjö Stengårdsslätten
53392 Lundsbrunn
0722-25 52 13
ulrika@ateljematteus.se


 

0722-25 52 13


Ateljé Matteus
Ledsjö Stengårdsslätten
53392 Lundsbrunn