Bildterapi

Bildterapin jag erbjuder vilar på en integrativ grund.
Jag har kunskap i både psykodynamisk och KBT- grundad teori. Jag är grundutbildad i psykoterapi (steg -1 utbildad).
Tanken är att du som klient ska bemötas utifrån där du är och vad du behöver för att nå dina mål med terapin.
 Detta är en metod som passar de flesta. Även för dig som har svårt med språket, eller om du har benägenhet att prata för mycket och intellektualiserar. Om du saknar ord för känslor eller tycker du har svårt att känna och veta vad du känner kan bildterapi fungera väl.
Materialet, redskapen, tekniker och övningar ger sensoriska upplevelser och väcker kroppens minnen. Genom den skapande processen och i samtalet om bilden mellan terapeut och klient sker  bearbetningen.
Bilden finns kvar och går att återkomma till, den är en konkret dokumentation för den process som sker i terapin.
Anledning till att söka bildterapi kan vara många.
Det kan vara att du vill ha hjälp med att lösa problem och konflikter, hantera livskris, hantera psykisk eller fysisk smärta, utmattning , depression, sorg, stärka självkänslan, minska stress, komma till insikt, att du vill utvecklas som människa

Bildterapi kan bedrivas utifrån flera olika utgångspunkter och på olika teoretiska grunder. Du kan läsa mer på riksförbundet för bildterapeuter hemsida http://www.bildterapi.se
 
Individuell bildterapi
Vi träffas varannan vecka, 2 terapitimmar (45+45 min) per tillfälle.
Vi inleder med ett prova-på-tillfälle, som är kostnadsfritt, för att du ska få veta mer om terapin och se hur det kan gå till och jag ska få veta lite mer om dig och din problematik. Tillsammans tar vi beslut om samarbete.
 
Bildterapi i grupp
Grupper med 3-6 deltagare utifrån problematik eller tema
Öppen grupp kan erbjudas längre fram

Introduktion kan ske genom kreativ målerigrupp.
Gruppverksamheten är pausad under rådande pandemi

Kontakta mig

Ulrika Matteusson
Bildpsykoterapeut,
grundutbildad i psykoterapi (steg 1)
samtalsterapeut, leg sjuksköterska, familjebehandlare och konstutövare

Ateljé Matteus
Ledsjö Stengårdsslätten
53392 Lundsbrunn
0722-25 52 13
ulrika@ateljematteus.se

Bildterapi i grupp

Individuell bildterapi

Omgivningarna

Bönemåleri

Målerier och bildterapi


 

0722-25 52 13


Ateljé Matteus
Ledsjö Stengårdsslätten
53392 Lundsbrunn